LES RESULTATS DES 4 ET 5 MAI 2019

U13M1 Blaye – Pessac 49 à 33
U13M2 Saint Avit – Blaye 64 à 72
U13F1 CTC Coutras – Blaye 16 à 32
U15M Blaye – NBA 55 à 53
U15F Gradignan – Blaye 51 à 31
U17M CTC Coutras – Blaye 37 à 55
U20M Ambares – Blaye 35 à 77
DM3 ESCB – Ambares 44 à 51
PRM ESCB – Le Haillan 64 à 77
PRF ESCB – Bassens 57 à 65