LES RESULTATS DES 10 ET 11 MARS 2018

U13M Blaye – Bordeaux EC 64 à 35
U13F Blaye – Carbon Blanc 15 à 16
U15M Blanquefort – Blaye 49 à 63
U15F Blaye – Le Taillan 12 à 104
U17M Canéjan – Blaye2 41 à 53
U17M Moulon – Blaye 61 à 37
U20M Bordeaux EC – Blaye 93 à 43
DM3 Blaye – Gradignan 55 à 42
DF2 Blaye – Gradignan 70 à 38
DM1 Sainte Eulalie – Blaye 54 à 68